Embassy of the Republic of Korea in Romania / 주루마니아대한민국대사관

[RO] Celebrarea Chuseok (추석) 🍁🧡

În primul rând aș dori să vă urez tuturor un Chuseok minunat! Sper că vă veți bucura pe deplin de aceste zile vesele de sărbătoare! 🙆‍♀️

Este din nou acea perioadă a anului, „sezonul cu cer senin și cai puternici” – nimic nu descrie toamna în Coreea mai bine decât această veche zicală. În ultima mea postare vă prezentam câteva lucruri despre bunătatea tipic coreeană care poate fi observată cel mai bine în acest sezon. Așa că în acesta voi scrie despre sărbătoare în sine. 🎉

Chuseok este un festival al recoltei pe care întreaga națiune îl sărbătorește împreună. În funcție de calendarul lunar, 추석 este de obicei sărbătorit la sfârșitul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie. Anul acesta, se desfășoară în perioada 30 septembrie – 2 octombrie. În trecut, fermierii își arătau recunoștința și aduceau un omagiu strămoșilor lor prezentându-le noua recoltă, crezând că vor petrece iarna care vine cu căldură și o mulțime de mâncare și vor avea o recoltă bogată pentru anul care vine. Apoi își împărțeau mâncarea cu prietenii, familia și vecinii. 🍥

În zilele noastre, este o sărbătoare cu ocazia căreia oamenii iau o pauză de la viața lor aglomerată pentru a pleca acasă și a petrece timpul cu familia și prietenii lor. Coreenii continuă tradițiile trecutului în fiecare toamnă, întorcându-se în orașele lor natale pentru a sărbători împreună cu familiile, savurând bucatele sezoniere, jucând jocuri și celebrând strămoșii. Mulți aleg să poarte Hanbok acasă în vizitele la părinți, aducând cadouri precum ginseng, carne, pește, fructe și ulei de gătit (ceea ce semnifică un „flux bun” în muncă și viață). Apoi se închină în fața părinților, urându-le o viață sănătoasă și prosperă. Acest act de a vizita casa părinților se numește 귀성(gwiseong). 👨‍👩‍👧‍👦

Drept urmare, aeroporturile, trenurile și toate drumurile sunt împânzite pe măsură ce oamenii se întorc în orașele natale. Există chiar și o expresie pentru acest fenomen, „migrația în masă Chuseok”. Dar, din cauza situației actuale, lucrurile stau diferit anul acesta, nefiind recomandate călătoriile. Autoritățile au îndemnat oamenii să se abțină de la vizitarea orașelor lor natale și să petreacă vacanța acasă. Autoritățile din județul Cheongyang-gun, provincia Chungcheongbuk-do, au pus peste tot bannere pe care scrie „Fiii și fiicele rele vin acasă”. 🚗

차례 (Charye) este un ritual memorial dedicat strămoșilor, care a fost ținut timp de mii de ani în Coreea cu ocazia acestei zile. În dimineața zilei de Chuseok, membrii familiei se adună în casele lor pentru a ține o slujbă de pomenire pentru strămoși, de obicei până la aproximativ patru generații (Chuseok probabil nu s-ar mai termina dacă ar încerca să-și aducă omagiul pentru generații mai vechi de atât). După ceremonie, toată lumea se așează la masă pentru a savura mâncarea delicioasă pe care au pregătit-o și au folosit-o pentru rit, petrecând timp prețios cu cei dragi. În acest an, numărul vizitatorilor la altarele ancestrale interioare este limitat, ceea ce determină mai mulți oameni să efectueze riturile online. Așadar, familiile împărtășesc online fotografii de familie și scriu mesaje despre rudele lor decedate. 💌

Desigur, nicio sărbătoare nu ar fi completă fără mâncare, iar Chuseok nu face excepție. Pregătirea delicateselor implică multe mâini datorită cantității și varietății de alimente care trebuie preparate. Mâncarea este menită să servească strămoșilor dar și familiei, prin urmare coreenii cred că, cu cât depun mai mult efort pentru a o face, cu atât mai mult respect arată pentru ei. Poate că cel mai simbolic fel de mâncare este 송편 (songpyeon), prăjiturile de orez în formă de lună. Pe lângă Songpyeon, în timpul festivalului sunt servite diverse alte alimente și fructe, în funcție de regiune. Alimente reprezentative includ și băuturile tradiționale, cum ar fi soju și makgeolli dar și jeon, clătite sărate. 🥧

Coreenii se implică, de asemenea, în diverse jocuri populare și de divertisment. Cele două dansuri celebre cu această ocazie sunt talchum și ganggangsullae. Talchum este un dans coreean cu măști, în timp ce ganggangsullae este un dans coreean în cerc. În timpul dansului cercului, femeile se îmbracă în hainele coreene numite hanbok. Ele își unesc mâinile într-un cerc și cântă împreună. Celebrul dans ganggangsullae își are originea în dinastia Joseon, 1392-1910. Dacă nu ați văzut niciodată dansul, este chiar interesant de urmărit. În afară de dansuri, o altă tradiție coreeană este ssireum, un meci individual de lupte desfășurat pe o groapă circulară de nisip. Câștigătorul necesită multe abilități și forță. 💪

O altă tradiție Chuseok în Coreea modernă este aceea de a oferi cadouri. Coreenii vor oferi cadouri nu numai rudelor lor, ci și prietenilor și partenerilor de afaceri pentru a-și arăta mulțumirea și aprecierea. Unele idei obișnuite de cadouri sunt carnea de vită de înaltă calitate, fructe proaspete și seturi de cadouri, de la gustări tradiționale coreene la articole utile, cum ar fi șamponul. Dacă vă veți plimba prin supermarketuri și prin magazinele universale înainte de Chuseok, veți găsi fără îndoială o mare varietate de seturi de cadouri la vânzare. Spam-ul, care este extrem de popular în Coreea, este de fapt unul dintre cele mai populare cadouri. 🎁

Situri culturale precum muzeele și palatele obișnuiau să fie deschise, găzduind o varietate de evenimente tematice. Și acestea vor lipsi în perioada actuală, dar există o gamă largă de evenimente culturale ce se țin online! Organizații naționale și publice, cum ar fi Muzeul Național din Coreea, Centrul de Arte din Seul și Teatrul Național din Coreea oferă programe culturale interesante, disponibile pe site-ul web http://www.culture.go.kr/home. Puteți găsi jocuri specifice sărbătorii, activități pentru interior, precum și o mulțime de filme clasice coreene. 💫

*BONUS – Iepurele lunii*
În Coreea, când privești luna plină, este posibil să vezi imaginea unui iepure care face prăjituri de orez. Legenda spune așa – O vulpe, o maimuță și un iepure erau elevi devotați ai budismului. Într-o zi, credința lor a fost testată de Împăratul Cerurilor, care s-a deghizat în cerșetor și a cerut animalelor ceva de mâncare. Fiecare animal a mers pe cont propriu pentru a aduna hrană, vulpea aducând pește, maimuța fructe, iar iepurele niște iarbă. Din cauza slabei ofrande a iepurelui, acesta a decis să dea foc ierbii și să sară in ea pentru a se oferi cerșetorului. Împăratul a fost atât de emoționat de gest încât l-a numit pe iepure gardian al lunii. Iepurele este astfel un semn al fertilității, fiind un simbol al sărbătorii Chuseok pentru recolte abundente. 🐰

Există multe activități tradiționale distractive și o varietate largă de mâncăruri delicioase de încercat! Nu uitați să petreceți timpul cu cei dragi și să mâncați preparate delicioase pentru a surprinde esența acestei sărbători coreene. 💕

Chuseok fericit! 🤗

#KorEmbSNS #SNSSupporter #Chuseok #추석


[ENG] Celebrating Chuseok (추석) 🍁🧡

First of all, I would like to wish you all a wonderful Chuseok! I hope you’ll be spending these joyful days in a safe but fun way! 🙆‍♀️

It’s that time of year, “the season with clear skies and stout horses” – nothing can describe fall in Korea more accurately than this old saying. In my latest post I was telling you some things about the typical Korean kindness that can be observed best during this season. So in this one I will write about the holiday itself. 🎉

Chuseok is a harvest festival that the whole nation celebrates together. Depending on the Lunar calendar, 추석 is usually celebrated around late September or early October. This year, Chuseok is held between September 30th and October 2nd. In the past, farmers would show their gratitude and pay homage to their ancestors by presenting them with their new harvest, believing they would spend the coming winter with warmth and plenty of food and have a rich harvest for the coming year. They would then share their food with friends, family, and neighbors. 🍥

Nowadays, it’s a time when people take a break from their busy lives to head home and spend time with their family and friends. Koreans continue the traditions of the past every autumn by returning to their ancestral hometowns to celebrate with their families by enjoying feasts of seasonal cuisine, playing games and paying respect to their ancestors. Many dress properly or wear Hanbok to their parents’ home bringing gifts such as ginseng, meat, fish, fruits, and cooking oil (which means “good flow” in work and life). They take time to bow before their parents bidding them healthy and prosperous life. This act of visiting one’s parents’ home is called 귀성(gwiseong). 👨‍👩‍👧‍👦

As a result, airports, trains, and roads are packed as people return to their hometowns. There’s even an expression for such a phenomenon, the “mass migration of Chuseok“. But because of the Corona situation, things are different this year, as it is not recommended to travel or visit anyone. Authorities have urged people to refrain from visiting their hometowns and spend the holiday at home. Cheongyang-gun County, Chungcheongbuk-do Province, has hung everywhere a banner saying „Bad sons and daughters come home”. 🚗

차례 (Charye) is an ancestor memorial ritual held on this day, that has been carried out for thousands of years in Korea. On the morning of Chuseok, family members gather in their homes to hold a memorial service for their ancestors, usually up to around four generations above (Chuseok would probably be over if they tried to pay their respects to every single one). After the ceremony, everyone sits together to enjoy the delicious food they prepared and used for the ceremony as they reunite and bond with their family members. This year, the number of visitors to indoor ancestral shrines is limited during the holiday period, leading more people to perform ancestral rites online. So families are sharing online family photos and writings about their deceased relatives. 💌

Of course, no holiday would be complete without food, so Chuseok is no exception. Preparing the delicacies involves many hands due to the quantity and variety of foods to be made. The food is meant to serve the ancestors, therefore Koreans believe that the more effort you put into making it, the more respect you are paying for them. Perhaps the most significant dish is 송편 (songpyeon), or moon-shaped rice cakes. Besides Songpyeon, various other foods and fruits are served during the festival, depending on the region. Other iconic Chuseok foods include traditional liquor such as soju and makgeolli, and jeon, savory pancakes. 🥧

Koreans also engage in various folk games and entertainment. The two famous dances on the occasion are talchum and ganggangsullae. Talchum is a Korean mask dance, while ganggangsullae is a Korean circle dance. During the circle dance, women dress in Korean clothing called hanbok. They join their hands in a circle and sing together. The famous ganggangsullae dance has its origin in the Joseon Dynasty that reigned from 1392-1910. If you’ve never seen the dance, it’s quite interesting and exciting. Apart from the dances, another Korean tradition during Chuseok is ssireum. Ssireum is a one-on-one wrestling match held on a circular sand pit. The winner requires lots of skills and strength. 💪

Another Chuseok tradition in modern-day Korea is that of gift-giving. Koreans will present gifts to not only their relatives, but also to friends and business acquaintances to show their thanks and appreciation. Some customary gift ideas are high-quality cuts of beef, fresh fruit such as apples, and gift sets of everything from traditional Korean snacks to useful items like shampoo. If you look around supermarkets and department stores before Chuseok, you will no doubt encounter a huge variety of gift sets on sale. Spam, which is extremely popular in Korea, is actually one of the most popular gift sets to present dear ones. 🎁

Cultural sites like museums and palaces used to be open in order to host a variety of holiday events. But there is a wide availability of online cultural events to enjoy! A combined 57 cultural content channels of national and public organizations such as the National Museum of Korea, Seoul Arts Center and the National Theater of Korea are available on the website http://www.culture.go.kr/home. You can find Chuseok games, indoor exercises, as well as a lot of classic Korean films. 💫

*BONUS – The moon rabbit*
In Korea, when you look up at the full moon, you may see the image of a rabbit making rice cakes. The legend k goes like this – A fox, monkey, and rabbit are devoted students of Buddhism. One day, they have their faith tested by the Emperor of the Heavens. The Emperor disguises himself as a beggar and asks the animals for something to eat. Each animal goes on its own to gather food, with the fox bringing back fish, the monkey bringing back fruit, and the rabbit bringing back some grass. Because of the rabbit’s feeble offering, it decides to light that grass on fire and jump in to offer itself to the beggar. The Emperor was so moved by this he appointed the rabbit as the guardian of the moon. The rabbit is a sign of fertility, which complements Chuseok’s celebration for bountiful harvests. 🐰

There are many fun traditional activities that await and lots of delicious food to try! Remember to share the time with your loved ones and eat some delicious food to capture the essence of this Korean holiday. 💕

Happy Chuseok! 🤗

 

Lasă un răspuns